(+420) 558 432 041 - 3 vkusfm@vkusfm.cz

Náhradní plnění

Společnost Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, jako dodavatel odebraných a zaplacených výrobků, služeb, nebo zakázek ve smyslu §81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění potvrzuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v §81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Metodika náhradního plnění ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a vyhlášky č. 507/2005 Sb.

 • Všechny společnosti v České republice zaměstnávající více než 25 zaměstnanců jsou povinny zaměstnávat též osoby se zdravotním postižením.

  Každá taková společnost je povinna zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.

  V případě, že společnost osoby se zdravotním postižením nezaměstnává, nebo jich zaměstnává méně než je stanovený limit, potom:

  1. tato společnost odvede každý rok do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého nezaměstnaného pracovníka se zdravotním postižením nebo
  2. tato společnost může každoročně odebírat výrobky a služby, nebo zadávat zakázky společnosti, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců na zřízených, nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a to ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, za každého chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením.

  Kombinace zaměstnávání vlastních zaměstnanců se zdravotním postižením, odvod do státního rozpočtu, nebo odebírání výrobků a služeb, či zadávání zakázek společnostem, jenž zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením je možná.

  Při odebírání výrobků a služeb, či zadávání zakázek od společností, jež zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, je vhodné zjistit průměrný přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením této společnosti. Tento údaj je nutný pro potřeby zpracování Oznámení o plnění povinného podílu osob s zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, které se každoročně předkládá do 15. 2. Úřadu práce.